Bizottságok

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 20-án tartott alakuló ülésén a 294/2010. (X.20.) számú határozatával az alábbi bizottságok létrehozásáról döntött.

A Colorchemia Településrészi Önkormányzati Testület (CTÖT) tagjai:

Testület tagjai
Györkös Tamás elnök


Barsi Ákos tag (+36-30-957-6406; akosbarsi[kukac]freemail.hu)

1971-ben születtem, gyermekkorom óta Colorchemia lakótelepen élek. 1990-ben autószerelőként végeztem, majd a Nitrokémiánál dolgoztam, 1998-ig. Ekkor indítottam el vállalkozásomat, ami a mai napig sikeresen működik. 2001-ben megválasztottak a Colori Ifjúsági Klub vezetőjének. 2002-ben a Településfejlesztési és Kulturális Bizottság kültagja lettem, de a bizottsági munkám mellett aktívan részt vettem az ifjúsági klub munkájában . 2006-ban az újonnan megalakult képviselő testület megalakította a Colori Részönkormányzatot, amelynek kültagjává választottak.


Buda Tamás tag


Eszesné Brasch Mária tag (+36-70-640-4842)

Közéletei tevékenységemet a Nitrokémia üzemi KISZ-titkáraként kezdetem, majd az óvoda, később az iskola szülői munkaközösségének tagja lettem. Évek óta polgárőr vagyok, egy évig településőr voltam. Munkámat a  Polgárőrszövetség 2009-ben oklevéllel ismerte el.


Győrfiné Virág Irma tag (+36-30-570-1297; gyorfineviragirma[kukac]invitel.hu)


A Testület ügyrendje ide kattintva letölthető!


A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (PTKB) tagjai:


Bizottság tagjai
Simon-Jójárt Sándor János elnök
Kukáné Horváth tag
Takács Tibor tag
Dévényi Gergely kültag (+36-30-309-7555; dave1123[kukac]freemail.hu

1999 óta élek Papkeszi, Colorchemai lakótelepen. 2002-ben az Ifjúsági Klub tagja lettem, amelynek 2008-tól vagyok az elnöke. Mivel papkeszi Község Önkormányzatával rendkívül jó kapcsolatot ápolunk, alkalmam volt belülről látni a lassú, de biztos fejlődést, Hiszem hogy összefogással és következetes döntésekkel ezt a fejlődést fel lehet gyorsítani. Bízom benne, hogy munkánkkal, hozzájárulhatunk Papkeszi település épüléséhez, szépüléséhez, és hosszú idő után nagymértékű, látható fejlődést érhetünk el. Megtiszteltetés, hogy munkámmal papkeszit szolgálhatom. Arra fogok törekedni, hogy ne okozzak csalódást!

Kántorné Istók Klára kültag (06-88/484-183; 06-88/484-513)

1989-től élek Papkeszin.  1988-tól a  “Vadrózsa” Napköziotthonos Óvoda óvónője, 1989-től vezetőjeként dolgozom. Óvónőként a falu 3-7 éves gyermekei fejlesztését, nevelését végzem, amelynek során nagy hangsúlyt fektetek a környezet védelmére, szeretetére. Vezetőként a takarékos gazdálkodást figyelembe véve, igyekszem fejleszteni az intézmény felszereltségét (játékok, fejlesztő eszközök), amelynek forrását a pályázati lehetőségek kihasználásával igyekszem megteremteni. Munkatársaimmal minden esetben részt veszünk falu rendezvényein. Elsődleges célom az, hogy  a falu gyermekeinek a lehető legszínvonalasabb óvodai ellátást biztosítsak.

A Bizottság ügyrendje ide kattintva letölthető!


A Vagyonnyilatkozat tételi Bizottság (VTB) tagjai:

Bizottsági tag neve Funkciója
Kukáné Horváth Barbara elnök
Balatoni József tag
Györkös Tamás tag

Papkeszi Községi Önkormányzat működését szabályozó 17/2005. (X.28.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 2. számú melléklete a bizottságok általános feladat és hatáskörét a következők szerint határozza meg:

A Képviselő-testület állandó bizottságai (a továbbiakban. bizottságok) működése szabályait a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény tartalmazza. A működésükkel kapcsolatos, máshol nem szabályozott kérdéseket a bizottságok ügyrendjükben szabályozhatják.

A bizottságok működésének költségeiről a Képviselő-testület a költségvetésben elkülönítve gondoskodhat.

A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal jegyző által kijelölt dolgozója látja el.

A bizottságok közreműködnek a Képviselő-testület által a feladatkörükbe rendelet önkormányzati feladat ellátásában. Ennek során:

1.      véleményezik a Képviselő-testületi előterjesztéseket,

2.      közreműködnek az önkormányzat rendeleteinek, középtávú programjainak elkészítésében, kidolgozzák a Képviselő-testület által meghatározott előterjesztéseket, közreműködnek a Képviselő-testület tájékoztatásában,

3.      felkérés alapján közreműködnek a Képviselő-testület döntéseit megalapozó általános irányelvek kidolgozásában,

4.      közreműködnek a feladatok rangsorolásában és a feladat-ellátás fenntartási, fejlesztési szempontjainak, a feladat-ellátás helyi politikájának kialakításában,

5.      az önkormányzati feladat ellátását érintő lényeges kérdésben állásfoglalásukkal a Képviselő-testülethez fordulhatnak,

6.      szervezik és ellenőrzik a Képviselő-testület döntéseinek hatékony, gazdaságos és jogszerű végrehajtását,

7.      figyelemmel kísérik a feladatkörükbe rendelt önkormányzati tevékenység alakulását,

8.      szervezik a feladatkörükbe rendelet önkormányzati feladat hatékony ellátásának biztosítását,

9.      szervezik a feladatkörükbe rendelt önkormányzati tevékenységeknek

9.1.            az önkormányzat szervezetei,

9.2.            az önkormányzat szervezetei és más szervezetek

9.3.            az önkormányzat és más önkormányzatok közötti összehangolását, véleményezik az önkormányzati feladat ellátására irányuló megállapodás-tervezeteket,

10.  közreműködnek a lakosság tájékoztatásában,

11.  ellenőrzik a Képviselő-testület hivatalának a Képviselő-testület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. Ha a hivatal tevékenységében a Képviselő-testület céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észlelik, a polgármester intézkedését kezdeményezhetik.

A bizottságok

1.        Ellátják a Képviselő-testület által a részükre megállapított feladatokat és hatásköröket.

2.        Gyakorolják a Képviselő-testület által rájuk ruházott önkormányzati hatásköröket.

3.        Állást foglalnak a Képviselő-testület által meghatározott előterjesztések érdemi kérdéseiben.

Ugrás a lap tetejére