Almenü

Bizottságok

CTÖT

Papkeszi Község  Colorchemia Településrész Önkormányzati Testületének általános feladat- és jogkörei

1.         A Településrészi Önkormányzat illetékességi területe: Colorchemia lakótelep

2.         A Településrészi Önkormányzat Testülete általános feladatai:

2.1.      A Településrészi Önkormányzat Testülete feladatkörében előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását, elsősorban Colorchemia lakótelepe településrészt érintően.

2.2.      A képviselő-testület határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a Településrészi Önkormányzat Testülete nyújthat be, továbbá amely előterjesztések a Településrészi Önkormányzat Testülete állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek.

2.3.      A Településrészi Önkormányzat Testülete feladatkörében ellenőrizheti a képviselő-testület hivatalának a képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. Ha a Településrészi Önkormányzat Testülete hivatal tevékenységében a képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észlelik, a polgármester intézkedését kezdeményezhetik.

2.4.      A Településrészi Önkormányzat Testülete segíti a képviselő-testület döntéseinek szakmai, jogi megalapozottságát, közreműködik a képviselő-testület és a lakossági szervezetek közötti kapcsolat kialakításában.

3.         A Településrészi Önkormányzati Testületnek döntési jogosultsága van:

3.1.      Önkormányzat éves költségvetésében a részönkormányzat számára megállapított fejlesztési célú keretösszeg felhasználásában,

4.         A Településrészi Önkormányzati Testületnek egyetértési joga van:

4.1.      A településrészi kulturális és sportesemények rendezvénytervének összeállításában és elfogadásában,

4.2.      A településrészi önkormányzati ingatlanok értékesítésében, tulajdonváltozást eredményező vállalkozásba adásában,

4.3.      A településrészen fekvő önkormányzati ingatlanok hasznosításakor, bérbeadásakor egy évesnél hosszabb idejű szerződés esetén.

4.4.      Dönt a részönkormányzat illetékességi területén építési ügyekben a tulajdonosi hozzájárulás megadásában, illetve megtagadásában.

5.         A Településrészi Önkormányzati Testülete előzetesen véleményezi:

5.1.      Lakótelepi gondnok éves munkájának értékelését

5.2.      A községrendezési tervek településrészre vonatkozó előírásait,

5.3.      A településrészen működő intézmény alapítását, megszüntetését és szervezetének módosítását,

5.4.      Az Önkormányzati költségvetés településrészt érintő előirányzatainak elfogadását,

5.5.      A már elfogadott önkormányzati költségvetés településrészt érintő előirányzatainak módosítását,

5.6.      A településrészen fekvő önkormányzati ingatlanok hasznosításakor, bérbeadásakor egy éves vagy annál rövidebb idejű szerződés megkötését, módosítását és felmondását,

5.7.      A településrészt érintő fejlesztések, koncepciók, programok, közép- és hosszú távú tervek kidolgozását,

5.8.      A településrészt érintő önkormányzati rendelet kidolgozását, valamint az illetékességi területét érintő önkormányzati döntéseket,

5.9.      A részönkormányzat területét érintő közügyeit,

5.10.    A településrészi közterületek elnevezését, emlékműállítását,

5.11.    A településrészi egyesületek, klubok, civil szervezetek önkormányzati támogatását,

5.12.    Minden olyan, az 5.1 – 5.11. pontban fel nem sorolt ügyben, amely a településrész fejlesztését, működését, tulajdonát érinti, s melynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

6.         A Településrészi Önkormányzati Testülete kezdeményezi és előkészíti:

6.1.      a képviselő-testület településrészt érintő döntéseit,

6.2.      a közmeghallgatást a településrészen.

6.3.      az ügyfélfogadási napok szervezését.

7.         A Településrészi Önkormányzati Testülete szervezi és ellenőrzi:

7.1.      a Képviselő-testület településrész lakosságát érintő rendeletei, határozatai végrehajtását.

8.         A Településrészi Önkormányzati Testülete tájékoztatást kérhet:

8.1.      a polgármestertől a költségvetés településrészt érintő végrehajtásáról,

8.2.      a településrészen működő önkormányzati intézmény vezetőjétől a településrészi  közszolgáltatás ellátásról,

8.3.      a polgármestertől a településrészen végzett községgazdálkodási feladatok végzéséről.

9.         A Településrészi Önkormányzati Testülete tagjainak száma: 5 fő (1 képviselő-testületi tag: elnök és 4 fő kültag)

Ugrás a lap tetejére