Helyi rendeletek

Papkeszi Községi Önkormányzat hatályos rendeletei, a módosításokkal egységes szerkezetben.

Rendelet sorszáma Rendelet címe
7/1992. (V.27.) a Közös Községi Tanács rendeleteinek felülvizsgálatáról
4/1994. (IV.27.) a községi címer, zászló és díszpecsét rendjéről
9/1995. (VII.28.) a helyi népszavazásról és népi kezdeményezés helyi szabályairól
8/1996. (V.31.) a települési önkormányzat „környezetvédelmi alap”-járól
4/1999. (II.26.) a kommunális adó bevezetéséről
10/2000. (VII.21.) az Önkormányzat Közművelődési Feladatairól
21/2000. önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról
9/2001. (VII.27.) az önkormányzati lakások lakbérének és megfizetésének módjáról
12/2002. (XII.20.) az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati tulajdonú viziközmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról
4/2003. (III.28.) a helyi iparűzési adóról
5/2003. (III.28.) az építményadóról
9/2003. (V.23.) az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól
12/2003. (X.3.) a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, település tisztaságáról
13/2003. (X.3.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról, igénybevételéről
6/2004. (V.3.) a kéményseprő – ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
12/2004. (VIII.30.) a lakáscélú önkormányzati támogatásokról
13/2004. (VIII.30.) a helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről
14/2004. (IX.15.) a helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről
15/2004. (X.1.) Papkeszi község alapfokú egészségügyi alapellátások körzeteiről
18/2004. (XI.26.) Papkeszi Község Hulladékgazdálkodási tervéről
21/2004. (XII.20.) a talajterhelési díjról
15/2005. (IX.30.) a Képviselő-testület hatáskör átruházásáról
7/2006. (II.24.) a helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről
8/2007.(VII.18.) a helyi képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2002. (XI. 1.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről
22/2008. (XII.20.) a temető és temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről
25/2008. (XII.20.) a luxusadóról szóló rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről
1/2009. (I.30.) elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről
11/2009. (IV.30.) az adóügyi feladatokat ellátók anyagi érdekeltségéről szóló 5/1999. (II.26.) ÖR. hatályon kívül helyezéséről
16/2009. (X.3.) rendeletei általános felülvizsgálatáról
18/2009. (X.3.) az elektronikusan végezhető közigazgatási hatósági eljárási cselekményekről szóló 16/2005. (X.28.) rendelete hatályon kívül helyezéséről
32/2009. (XII.18.) a telekadóról
3/2010. (II.13.) az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
6/2010. (IV.2.) Papkeszi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
8/2010. (V.2.) a közterület és az önkormányzat tulajdonában lévő közutak használatáról
1/2011. (I.31.) Papkeszi község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
3/2011. (II.11.) az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
4/2011. (II.11.) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
8/2011. (IV.29.) az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
8/2011. (IX.2.) az önkormányzat tulajdonát képező építési telkek értékesítésnek elveiről
2/2012. (II.10.) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
5/2013. (III.4.) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
23/2013. (XII.9.) az önkormányzat rendelete elismerések alapításáról, adományozásáról
9/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
3/2015. (II. 26.) a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról
Ugrás a lap tetejére