Kirendeltség

Általános feladatok

A Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége elősegíti a Képviselő-testület, a polgármester, alpolgármester, a kisebbségi önkormányzat, a bizottságok, a jegyző munkájának eredményességét.
A Közös Önkormányzati Hivatal  Kirendeltsége döntés-előkészítő, szervező, végrehajtó, ellenőrző és szolgáltató tevékenységet folytat a település lakossága érdekében.
A Képviselő-testület, a polgármester, alpolgármester, kisebbségi önkormányzat, a bizottságok  működésével összefüggő feladatok:

 • a Kirendletség köztisztviselői szakmailag előkészítik a testületi előterjesztéseket, határozati javaslatokat, rendelet-tervezeteket,
 • segítik a képviselők munkáját, jogaik gyakorlását és kötelezettségeik teljesítését,
 • döntésre előkészítik a polgármester hatósági, önkormányzati és vezetői feladatai ellátásához kapcsolódó ügyeket, szervezik azok végrehajtását,
 • ellátják az Önkormányzat tulajdoni részvételével működő gazdasági társaságok vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos döntés-előkészítési, végrehajtás-szervezési feladatokat.

Tisztségviselők

A Közös Önkormányzati Hivatal  Kirendeltsége a Képviselő-testület és a törvény által rá rótt feladatokat a különböző szakmai kritériumoknak megfelelő tisztségviselői által látja el. A köztisztviselők előkészítik a képviselő-testületi ülések és bizottsági ülések munkáját, végrehajtják a törvények és önkormányzati rendeletek előírásait, illetve ellenőrzik azok betartását.

A Közös Önkormányzati Hivatal választott tisztségviselői

 • Polgármester
 • Alpolgármesterek

A Közös Önkormányzati Hivatal szakmai vezetője

 • Jegyző

A  Kirendeltség által ellátott feladatok

 • Igazgatási és önkormányzati hatósági ügyek
 • Pénzügyek
 • Adóügyek
 • Szociális-, gyermekvédelmi  és gyámügyek
 • Anyakönyvezés- és népességügyek
 • Építésügyek

Ügyfélfogadási rend

A Kirendeltség általános ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 8,00-tól 15,00 óráig

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 8,00-tól 17,00 óráig

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Pénteken: 8,00-tól 12,00 óráig

Colorchemia: minden hónap első kedd, 14,00-tól 16,00 óráig

Pénztár nyitva tartása:

Hétfő: 8,00-tól 11,00 óráig
Szerda: 8,00-tól 11,00 óráig és 13,00-tól 14,00 óráig
Péntek: 8,00-tól 11,00 óráig.

Polgármester ügyfélfogadási rendje:

Szerda: 14,00-tól 15,00 óráig

Jegyző ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 9,00-tól 12,00 óráig

Ugrás a lap tetejére