Közbeszerzés

Papkeszi Községi Önkormányzat a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési ajánlatkérőnek minősül.

Közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az alábbi beszerzések esetében:

  1. árubeszerzés
  2. szolgáltatás megrendelése
  3. építési beruházás

esetén, abban az esetben, ha a tárgyévre a közösségi eljárásrendben meghatározott értékhatárokat vagy a nemzeti értékhatárokat a beszerzés, megrendelés vagy beruházás meghaladja.

A Kbt.-ben meghatározottak alapján az önkormányzat köteles közbeszerzési szabályzatot alkotni, és a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

Közbeszerzési szabályzat

2020. évi közbeszerzési terv

Tájékoztatás a közbeszerzési eljárások során kötött szerződések teljesítéséről (2020.12.31-ig)

Ugrás a lap tetejére