Anyakönyvvezető

Ügytípusok
Ügyintéző Szolga Angéla anyakönyvvezető
Horváth Margit anyakönyvvezető
Ügyfélfogadás hétfőn: 8,00-tól 16,00 óráig
szerdán: 8,00-tól 17,00 óráig
pénteken: 8,00-tól 12,00 óráig
Elérhetőség Tel.: 88/588-650
Fax: 88/588-651
E-mail: szolga.angela@papkeszi.hu

Születési-, halotti,- házassági anyakönyvi kivonatok

Az anyakönyvvezető ellátja a Papkeszin született gyermekek, a Papkeszin elhunytak, illetve Papkeszin házasságot kötöttek anyakönyvezését.

Mindhárom anyakönyvi eseményről első alkalommal illetékmentes anyakönyvi kivonatot állít ki a szülők, illetve a hozzátartozók részére.

Kiállítja továbbá a Papkeszin 1895. október 2-től anyakönyvezett születési, 1985. október 4-től anyakönyvezett halotti és 1896. február 4-től anyakönyvezett házassági bejegyzésekről készült anyakönyvi kivonatokat.

Az anyakönyvi kivonatok kiadásának illetéke 2.000,- Ft, melyet a kivonat kiadásakor illetékbélyeg formájában kell leróni, vagy az anyakönyvvezetőnek írt levélre kell felragasztani az illetékbélyeget (vannak esetek- pl. személyi igazolványhoz – amikor illetékmentesen kiadható az anyakönyvi kivonat, erről az anyakönyvvezető tájékoztatást ad személyesen, vagy a fenti telefonszámon).


Apasági elismerő nyilatkozat

Amennyiben a szülők nem élnek házasságban a születendő és megszületett gyermek családi jogállásnak rendezése ügyében az anyakönyvvezető apai elismerő nyilatkozatot vesz fel.


Haláleset bejelentése

A halálesetek anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, akinek a működési területén a haláleset bekövetkezett.

Szükséges iratok, okmányok:

 • az elhunyt személyi igazolványa, születési anyakönyvi kivonata,
 • ha házas volt, házassági anyakönyvi kivonata,
 • ha elvált volt, a házasságát felbontó jogerős ítélet, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat,
 • ha özvegy volt, volt házastársa halotti anyakönyvi kivonata, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonata

Házasság kötési szándék bejelentése

Amennyiben Papkeszin szeretnének házasságot kötni a házasságkötési szándékukat az anyakönyvi hivatalban személyesen, együttesen kell bejelenteni, melyhez az alábbi okmányok szükségesek:

 • mindkét fél érvényes személyi és – ha van – lakcímigazolványa
 • ha nem Papkeszin születtek, akkor születési anyakönyvi kivonatuk
 • elvált családi állapot esetén a jogerős bírósági ítélet az előző házasság felbontásáról (ha nem Papkeszin volt a házasság), vagy az előző házasság válásra vonatkozó bejegyzéssel kiadott anyakönyvi kivonata
 • özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, ha a haláleset nem Papkeszin történt.
 • kiskorú (18 éven aluli) házasuló esetén gyámhatósági engedély
 • külföldi házasuló esetén a fentieken túl tanúsítvány, amelyben a külföldi állam illetékes hatósága igazolja, hogy az irányadó jog szerint nincs akadálya házasságkötésének a másik féllel.

A házasságkötés időpontját a bejelentkezéstől számított 30 napon túlra, de 6 hónapon belülre lehet kitűzni.


Házassági név módosítása

Lakóhely, vagy a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető veszi fel a házassági név módosítására vonatkozó bejelentést, melyhez az alábbiak szükségesek:

 • 5.000,- Ft értékű illetékbélyeg
 • az érvényes személyi és lakcímigazolvány
 • a házassági anyakönyvi kivonat
 • amennyiben a házasságot felbontották és a névmódosítás bejelentése nem a házasságkötés helyén történik, akkor szükséges a jogerős bírósági ítélet a válásról.

Születési név változtatása

A lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni, ha valaki a születési családi és/vagy utónevét kívánja megváltoztatni:

 • az eljárás illetéke 10.000,- Ft (első kérelem esetén) illetékbélyegben
 • csatolni kell a születési anyakönyvi kivonatot,
 • házassági kivonatot, ha a kérelmező házasságban él,
 • a kérelmező 18 év alatti gyermekeinek születési kivonatát,
 • esetenként hozzájáruló nyilatkozat (erről kérjen tájékoztatást)
 • Kiskorú névváltoztatása esetén a mindkét szülő és ha a gyermek a 14. évet betöltötte, akkor ő is személyesen szükséges a kérelem benyújtásához.

Honosítás / Visszahonosítás

A Papkeszin lakóhellyel rendelkező külföldi állampolgár az anyakönyvi hivatalban személyesen adhatja be honosítási/visszahonosítási kérelmét.
A kérelemről és a kérelemhez becsatolandó mellékletekről tájékoztatást az anyakönyvvezető ad.

Ugrás a lap tetejére