Birtokvédelem

Ügytípusok
  • Birtokvédelmi eljárás
Ügyintéző Vargáné Mátics Zsuzsanna kirendeltség vezető
Ügyfélfogadás hétfőn: 8,00-tól 16,00 óráig
szerdán: 8,00-tól 17,00 óráig
pénteken: 8,00-tól 12,00 óráig
Elérhetőség Tel.: 88/588-650
Fax: 88/588-651
E-mail: vargane.zsuzsa@papkeszi.hu

A birtokvédelmi eljárás az ügyfél kérelmére indítható.

A kérelmet személyesen a Kirendeltségen (8183 Papkeszi, Fő u. 42.) lehet benyújtani, de postán is feladható.
A kérelmen 2.200,- Ft értékű illetékbélyeget kell leróni. Az illeték megfizetése alól felmentést lehet kérni, amennyiben az ügyfél szociális körülményei ezt indokolják. A birtokvédelmi eljárás megindítására irányuló kérelemben az illeték megfizetése alóli mentesítést külön kérni kell.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • az eljárást megindító ügyfél nevét, pontos lakcímét, valamint a birtokháborítást elkövető polgár nevét, lakóhelyét
  • a birtokháborítás tényének rövid, tényszerű leírását,
  • esetleg tanúk megnevezését (névvel, címmel),
  • a kérelemhez mellékelni lehet bármilyen egyéb bizonyítékot, ami alátámaszthatja a kérelem állításait (pl. fénykép, videofelvétel, okirat stb.).

A kérelem benyújtása után a birtokvédelmi ügyintéző a tényállás tisztázása érdekében helyszíni szemlét tart, tárgyalást tűz ki, meghallgatja a feleket, és kísérletet tesz a felek közötti egyezség létrehozására.
Ha az egyezség nem jön létre, akkor az ügyben a birtokvédelmi hatóság határozatot hoz a kérelem előterjesztésétől számított 20 munkanapon belül. Indokolt esetben az eljárás 22 munkanappal meghosszabbítható.

Akit a birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését. Amennyiben a birtokháborítás kezdetétől 1 év már eltelt, az eljárásra a jegyző nem, csak a bíróság az illetékes.

A jegyző határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs: a birtoklás kérdésében hozott határozatot 3 napon belül végre kell hajtani.
Az a fél, aki a jegyző határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását.

Az eljárás jogi alapjai:
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Ugrás a lap tetejére