Gyermekvédelem és gyámügyek

Ügytípusok
Ügyintéző Lukács Tamásné anyakönyvvezető
Ügyfélfogadás hétfőn: 8,00-tól 16,00 óráig
szerdán: 8,00-tól 17,00 óráig
pénteken: 8,00-tól 12,00 óráig
Elérhetőség Tel.: 88/588-650
Fax: 88/588-651
E-mail:papkesziszocgyam[kukac]invitel.hu

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Az eljárás jogi alapjai:

 • 15/2011. (IX.29.) ÖR. rendelet az egyes gyermekvédelmi és szociális ellátásokról
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

A hatáskör gyakorlója a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
Megállapításánál irányadó jövedelmi értékhatár nincs.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege legfeljebb 4.000,- Ft.

Az eljárás illetéke: az eljárás költség- és illetékmentes

Ügyintézési határidő: 30 nap

Kapcsolódó nyomtatványok:

 • Kérelem rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igényléséhez (letöltés)

Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény

Az eljárás jogi alapjai:

 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 149/1997. (IX.10.) Korm.rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermekegondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át (39.900,- Ft)
 • ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza
 • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
 • ha a nagykorúvá vált gyermek
  • nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
  • felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

2. az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (37.050,- Ft) az 1. pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyon egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban

 • külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, 570.000,- Ft-ot, vagy
 • együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét, 1.995.000,- Ft-ot nem haladja meg.

Az eljárás illetéke: az eljárás költség- és illetékmentes

Ügyintézési határidő: 30 nap

Kapcsolódó nyomtatványok:

 • Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához (letöltés)
Ugrás a lap tetejére