Szociális ellátások

Ügytípusok
Ügyintéző Lukács Tamásné szociális-, anyakönyvi ügyintéző
Ügyfélfogadás hétfőn: 8,00-tól 16,00 óráig
szerdán: 8,00-tól 17,00 óráig
pénteken: 8,00-tól 12,00 óráig
Elérhetőség Tel.: 88/588-650
Fax: 88/588-651
E-mail:papkesziszocgyam[kukac]invitel.hu

Ápolási díj

Az eljárás jogi alapjai:

  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló

  1. súlyosan fogyatékos, vagy
  2. tartósan beteg 18 év alatti

személy gondozását, ápolását végzi.

Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó,

  • ha rendszeres pénzellátásban részesül, melynek összege meghaladja a részére megállapítható ápolási díj összegét
  • ha keresőtevékenységet folytat és munkaideje a napi 4 órát meghaladja,
  • ha nappali tagozatos tanuló, hallgató,
  • ha az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, vagy szociális intézményi ellátásban részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, kivéve ha:
    • az eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát, vagy a napi öt órát nem haladja meg, vagy az intézmény látogatása, az ellátás igénybevétele csak az ápolást végző személy közvetlen közreműködésével valósítható meg.

Havi összege:
súlyosan fogyatékos, tartósan beteg személy gondozása esetén a Költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 100%-a, 29.500,- Ft,
fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolása eseten a Költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 130%-a, 38.350,- Ft,

Az eljárás illetéke: az eljárás költség- és illetékmentes

Ügyintézési határidő: 30 nap

Kapcsolódó nyomtatványok:


Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság


Foglalkoztatást helyettesítő támogatás


Időskorúak járadéka


Közgyógyellátás


Közlekedési kedvezmények


Köztemetés


Lakásfenntartási támogatás


Rendszeres szociális segély


Temetési segély

Ugrás a lap tetejére