Álláspályázat település üzemeltető

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8183 Papkeszi, Fő u. 42.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
-közterületek ellenőrzése, karbantartása
-utak járdák állapotának ellenőrzése karbantartása
-zöld területek gondozása, árkok vízátereszek karbantartása
-eszköz árú és anyagbeszerzés
-önkormányzati beruházásokban (kivitelezés) közreműködés,
-önkormányzat (település üzemeltetéssel kapcsolatos) gépparkjának karbantartása, egyéb karbantartás
-önkormányzati rendezvények technikai feltételeinek biztosítása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
8 általános
B kategóriás jogosítvány
magyar állampolgárság
büntetlen előélet
cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
B kategóriás jogosítvány
legalább 2 év gépjárművezetői gyakorlat
kertészeti, erdészeti, mezőgazdasági képesítés
helyismeret

Elvárt kompetenciák:
önálló munkavégzési képesség,
precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
fényképes, szakmai önéletrajz
végzettséget igazoló okmányok másolata
vezetői engedély másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyertes pályázat esetén
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatban foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ráczkevi Lajos polgármester nyújt, a 06-30/526-7134 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Papkeszi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8183 Papkeszi, Fő utca 42.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: pap/572-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Település üzemeltető

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, vagy indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

https://papkeszi.hu – 2022. május 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:2022. május 5.