Értesítés

Papkeszi Község Önkormányzata „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021.” című pályázati kiírás keretében pályázatot nyújtott be „A Fő-Kossuth utca összekötő út felújítása Papkeszin” című projektjére.

Az önkormányzatunk a bruttó 23.000.000,- Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 19.550.000,- Ft összegű, 85% mértékű vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott, amihez bruttó 3.450.000 Ft összegű, 15% mértékű saját forrást biztosít saját költségvetéséből.

A projekt megvalósítási helyszíne: 8183 Papkeszi, Fő utca, 156/1 hrsz. és 8183 Papkeszi, Kossuth utca, 265/3 hrsz.

Az útfelújítási munkák kivitelezésével a legkedvezőbb ajánlatot adó VIA VOMITO Kft-t bízta meg az önkormányzat.

Tárgyi útfelújítási munkák 2022. április 28-án a terület átadással megkezdődtek.

Az aszfalt réteg terítésének időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

A munkavégzés miatt az ingatlanok megközelítése fenti időszakban járművel korlátozottá válik. Kérem, hogy a felújítás ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek, a munkálatokat ne akadályozzák!

Tájékoztatom a tisztelt érdekelteket, hogy a kivitelező VIA VOMITO Kft. lehetőséget biztosít az ingatlantulajdonosok részére a kapubejáratok portalanítására, azonban ez egyedi – az ingatlantulajdonos és a kivitelező közötti – szerződés keretében valósulhat meg. Ilyen irányú igényüket a kivitelező képviselőjével – BUSCH PÉTER elérhetősége: 06-30/5262122. – egyeztethetik.

Bízom benne, hogy a régóta várt útfelújítás – az Önök jogos igényét kielégítve – valamennyiünk megelégedésére készül el.

Papkeszi, 2022. április 29.

Tisztelettel:

Ráczkevi Lajos
polgármester