Polgármesteri tájékoztató 2021.04.01

A Kormány 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletével 2020. november 4. napjától, hazánk egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A járvány sajnos, tovább erősödött, ezért a Kormány a 104/2021. (III. 5.) Korm. rendeletben (Magyar Közlöny (a továbbiakban: MK) 2021. évi 36. szám) a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról, a 143/2021. (III. 27.) Korm. rendeletben a védelmi intézkedések meghosszabbításáról döntött, majd megjelent a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet is. (MK 2021. évi 51. szám)

A hatályban lévő legfontosabb védelmi szabályok az alábbiak:

 • Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más embertől legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 • A települések belterületén, az utcán és a közterületen – a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, továbbá meghatározott fogyatékossággal élő személy kivételével – mindenki köteles orrot és szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni.
 • A kijárási tilalmon kívüli időben általában azok az üzletek lehetnek nyitva, amelyek a mindennapi élethez, munkához, egészséghez feltétlenül szükséges cikkeket értékesítik.
 • A vendéglátó üzletekben továbbra is csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében szükséges időtartamig lehet tartózkodni.
 • A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségek csak a 101/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 6. § (1) bek.-ben felsorolt szolgáltatások esetén tarthatnak nyitva.
 • Az oktatási intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.
 • Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.
 • A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat – lehetőleg – lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik.
 • A szigorú védelmi intézkedések (pl.: közterületen maszkhasználat, másoktól a 1,5 méteres távolság tartása) 2021. április 8. napjáig maradnak hatályban,
 • A kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisának beadását követően eltérő rendelkezések lépnek hatályba (pl.: kijárási tilalom este 10:00-től reggel 05:00-ig fog tartani, vagy az üzletek kötelező zárva tartási időszaka este 9.30 óra és reggel 5 óra közötti időszak lesz).
 • A kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának megtörténtét az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzéteszi.
 • 2021. április 19. napjával az oktatási intézmények rendes munkarendben folytatják munkájukat. Az óvodákban a 2021. március 8-ával elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésre kerül.

Dr. Rimay László Zoltán háziorvos tájékoztatása szerint a védőoltások beadása zavartalan, a háziorvos munkáját asszisztense és a védőnő segíti. Áldozatos munkájukat ezúton is megköszönöm!

A településünkön élők a veszélyhelyzet ideje alatt szabálykövető magatartást tanúsítottak, szabálysértőkről nincs tudomásunk.

Kérem, hogy a bevezetett védelmi szabályokat továbbra is szíveskedjenek betartani, hogy korábban megszokott életünket mielőbb visszakaphassuk!

Vigyázzunk egymásra, vigyázzanak magukra!

Papkeszi, 2021. április 1.

Tisztelettel:

Ráczkevi Lajos
polgármester