Tájékoztató Karácsonyi Támogatáshoz

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei évben is biztosítja a szociálisan rászorult papkeszi lakosok részére a települési karácsonyi támogatást, melynek összege személyenként 15.000 Ft/fő.

Kérelem letöltése

Támogatásra jogosult Papkeszi településen életvitelszerűen élő kérelmező,

  1. aki 0-18 év közötti, továbbá középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató tanuló, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át (228.000 Ft)

(kiskorú gyermek esetében a kérelmező a törvényes képviselő)

  1. 65 év feletti nyugdíjas. akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át (228.000 Ft)

A kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek:

  • jövedelemigazolás, mind a kérelmezőre, mind pedig a vele egy háztartásban élő családtagokra,

az összes típusú jövedelemre vonatkozóan,

  • 65 év feletti személy esetén, a nyugdíj összegéről Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított (zöld színű) értesítő
  • lakcímkártya, személyi igazolvány bemutatása a kérelmezőre vonatkozóan
  • 16. életévét betöltött gyermek nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói, vagy hallgatói jogviszony igazolása

A települési karácsonyi támogatás iránti kérelmet 2021. november 30. napjáig kell benyújtani, a határidő jogvesztő.

A támogatáshoz a kérelem nyomtatvány a Papkeszi Községházán kérhető!

Papkeszi, 2021. november 17.

Tisztelettel:

Ráczkevi Lajos
polgármester