Telekadó mértékének változása

A helyi adókról szóló 9/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításra került.

Tisztelt Lakosaink!

A Képviselő-testület 2022. november 30. napján megtartott Képviselő-testületi ülésen tárgyalta a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) és úgy döntött, hogy a Rendelet 3. § (2) bekezdés szerinti telekadó mértékét 50 Ft/m2/év helyett, 2023. január 1. napjától 70 Ft/m2/évben állapítja meg, illetve a Rendelet 4. § b) pontja szerinti ”b) a Htv. 52. §. 26. pontja szerinti vállalkozónak nem minősülő magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon, a tulajdonszerzést követő 4. év december 31. napjáig.” kedvezményt megszünteti.

Továbbá a Rendelet 5. § -t az következőkkel egészítsük ki: 5. § A Htv. 52. §. 26. pontja szerinti vállalkozónak nem minősülő magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon, a tulajdonszerzést követő 2. év december 31. napjáig. 50 %-os mértékű adókedvezményben részesül.

Papkeszi, 2022. november 30.

Ráczkevi Lajos

polgármester