Település karácsonyi támogatás

Tájékoztató Karácsonyi Támogatásról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022 évben is biztosítja a szociálisan rászorult papkeszi lakosok részére a települési karácsonyi támogatást, melynek összege: 11.000 Ft/fő.

Támogatásra jogosult Papkeszi településen életvitelszerűen élő kérelmező,

  1. aki 0-18 év közötti gyermek, továbbá középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató fiatal felnőtt, ahol az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át (228.000 Ft)

(kiskorú gyermek esetében a kérelmező a törvényes képviselő)

  1. 65 év feletti nyugdíjas. akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át (228.000 Ft)

A kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek:

  • jövedelemigazolás, mind a kérelmezőre, mind pedig a vele egy háztartásban élő családtagokra, az összes típusú jövedelemre vonatkozóan,
  • 65 év feletti személy esetén, a nyugdíj összegéről Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított értesítő
  • lakcímkártya, személyi igazolvány bemutatása a kérelmezőre vonatkozóan
  • 18. életévét betöltött fiatal felnőtt középiskolai nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói jogviszony igazolása.

A települési karácsonyi támogatás iránti kérelmet 2022. november 30. napjáig kell benyújtani, a határidő jogvesztő.

Ügyintézés: Ügyfélfogadási idő:

Papkeszi Község Önkormányzata Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-17.00
8183 Papkeszi, Fő u. 42. Szerda: 8.00-12.00, 13.00-17.00

Tel: 88/588-650

Ügyintéző: Mojzerné Mátraházi Anna

Ügyintéző elérhetősége: Tel: 88/588-650
e-mail: mojzerne.ma@papkeszi.hu

Kérem, ha a fentiek alapján jogosult a szociális rászorultság alapján adható települési karácsonyi támogatásra kérelmét a kötelező mellékletekkel együtt mielőbb nyújtsa be az Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltségére. (Papkeszi Községháza)

Papkeszi, 2022. november 7.

Tisztelettel:
Ráczkevi Lajos
polgármester

Nyomtatvány letöltés