Út- és járdafelújítás Papkeszin

Tisztelt Papkeszi lakosok!

Papkeszi Község Önkormányzata 2013-tól folyamatosan újítja fel a község és a lakótelep útjait.

A 2020. évben elnyert 19.550 ezer forint összegű BM –„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020.” – pályázati támogatás és az önkormányzat által biztosított – mintegy 3.450 ezer forint – önerő felhasználásával négy helyszínen valósul meg ebben az évben út- és járdafelújítás.

A községben leromlott, balesetveszélyes járdaszakaszok – a Fő utcában az óvodától a Fő utca 54. számig (80 fm), illetve a Kossuth utcában a Petőfi parkban lévő buszfordulótól a Bendola-árok hídjáig (125 fm) –, továbbá a Vasút utcában lévő szervízút (Vasút utca 1-től a Séd hídig, 140 fm), a lakótelepen a park körüli, déli útszakaszok felújítása (335 fm) felújítása valósul meg.

Az útfelújítási munkák kivitelezésével a legkedvezőbb ajánlatot adó VIA VOMITO Kft-t bízta meg az önkormányzat.

Tárgyi útfelújítási munkák 2021. április 29-én a terület átadással megkezdődtek.

Az aszfalt réteg terítésének időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

A munkavégzés miatt az ingatlanok megközelítése fenti időszakban járművel korlátozottá válik. Kérem, hogy a felújítás ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek, a munkálatokat ne akadályozzák!

Tájékoztatom a tisztelt érdekelteket, hogy a kivitelező VIA VOMITO Kft. lehetőséget biztosít az ingatlantulajdonosok részére a kapubejáratok portalanítására, azonban ez egyedi – az ingatlantulajdonos és a kivitelező közötti – szerződés keretében valósulhat meg. Ilyen irányú igényüket a kivitelező képviselőjével – BUSCH PÉTER elérhetősége: 06-30/5262122. – egyeztethetik.

Bízom benne, hogy a régóta várt útfelújítás – az Önök jogos igényét kielégítve – valamennyiünk megelégedésére készül el.

Papkeszi, 2021. május 5.

Tisztelettel:

Ráczkevi Lajos

polgármester