Ülések

A Képviselő-testület üléseinek időpontját valamint az egyes ülések napirendi pontjait félévekre bontott munkatervben rögzíti.

A Képviselő-testület 2020. év I. félévi munkaterve PDF formátumban ITT elérhető!

Az alábbiakban minden esetben a soron következő ülés meghívóját olvashatja és az egyes napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket érheti el az érdeklődő!


Papkeszi Község Önkormányzatának
Polgármesterétől
8183 Papkeszi, Fő u.42.
Tel./Fax: 06/88–588-650.
E-mail:
hivatal@papkeszi.hu

Meghívó

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. augusztus 26-án (szerdán) 17.30 órai kezdettel

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza tanácsterme.

Napirendi javaslat

1.1./ Beszámoló Papkeszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

1.2./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet első módosítása.

2./ Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról (2020. I. félév)

3./ Viziközmű-rendszerek vagyonértékeléssel kapcsolatos elszámolása.

4./ Gördülő fejlesztési terv véleményezése.

4.1./ Ivóvíz szolgáltatás.

4.2./ Szennyvízelvezetés és tisztítás.

5./ Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése.

6./ Tájékoztató a Magyar Falu Program újabb pályázatairól és a szükséges döntés(ek) meghozataláról.

7./ Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai feladatának támogatása.

8./ Támogatási együttműködés a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesülettel.

9./ Esztergom város és Pusztavám község Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási kérelme.

10./ Pályázati felhívás az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére.

11./ Elidegenítési tilalom törlése iránti kérelem.

12./ Aktuális ügyek.

Előterjesztő: Ráczkevi Lajos polgármester

Papkeszi, 2020. augusztus 19.

Ráczkevi Lajos

polgármester

Az egyes napirendekhez kapcsolódó előterjesztésekhez
letölthetőek innen!

Ugrás a lap tetejére