Ülések

A Képviselő-testület üléseinek időpontját valamint az egyes ülések napirendi pontjait félévekre bontott munkatervben rögzíti.

A Képviselő-testület 2020. év I. félévi munkaterve PDF formátumban ITT elérhető!

Az alábbiakban minden esetben a soron következő ülés meghívóját olvashatja és az egyes napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket érheti el az érdeklődő!


Meghívó

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. június 23-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza tanácsterme.

Napirendi javaslat

 1. Tájékoztató a különleges jogrendben hozott polgármesteri döntésekről.

 2. A Képviselő-testület 2021. II. féléves munkatervének meghatározása

 3. Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és Vagyonnyilatkozati Bizottság 1-1 tagjának megválasztása

 4. A Kultúrház 2021. évi II. féléves munka és költségvetési tervezete

 5. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány Bölcsőde és Óvoda Vadrózsa Napköziotthonos Tagóvoda, Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása

 6. Ráczkevi Lajos polgármester 2021. évi szabadságának ütemezése

 7. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és egységes szerkezete

 8. Papkeszi Község Önkormányzata 78/2019.(VI.26.) sz. Helyi Esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata

 9. Az Agrárminisztérium 2021. évi Településfásítási programjában való részvétel

 10. Papkeszi 265/2 hrsz-ú kivett országos közút megnevezésű ingatlan (Kossuth u.) megosztása

 11. Papkeszi-Colorchemia 675 hrsz-ú ingatlanon gyökerező veszélyes fák kivágására beérkezett árajánlatok

 12. Papkeszi-Colorchemia közterületein gyökerező fákról fa kataszter készítése

Előterjesztő: Ráczkevi Lajos polgármester

 1. Tájékoztató 2021. évben kieső iparűzési adóbevételről

Előterjesztő: Ráczkevi Lajos polgármester

 1. Aktuális ügyek.

Előterjesztő: Ráczkevi Lajos polgármester

Papkeszi, 2021. június 17.

Ráczkevi Lajos

polgármester

Az egyes napirendekhez kapcsolódó előterjesztésekhez
letölthetőek innen!

Ugrás a lap tetejére