Ülések

A Képviselő-testület üléseinek időpontját valamint az egyes ülések napirendi pontjait félévekre bontott munkatervben rögzíti.

A Képviselő-testület 2015. év I. féléves munkaterve PDF formátumban ITT elérhető!

Az alábbiakban minden esetben a soron következő ülés meghívóját olvashatja és az egyes napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket érheti el az érdeklődő!


Papkeszi Község Önkormányzatának
Polgármesterétől
8183 Papkeszi, Fő u.42.
Tel./Fax: 06/88–588-650.
E-mail:
hivatal@papkeszi.hu

Meghívó

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. január 29-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:            Községháza tanácsterme.

Napirendi javaslat

1.1./        Beszámoló a művelődési házak 2019. évi tevékenységéről.

1.2./        A művelődési házak 2020. évi programjának megállapítása.

Előterjesztő:       Savanyu Beáta                 kulturális szervező

 

2./           Tájékoztató a csecsemővédelem helyzetéről.

Előterjesztős:     Kiss Irén                             védőnő

3.1/         Papkeszi Ref. Egyházközség kérelme az általános iskola egy tantermének felújításához

3.2./        Papkeszi Község Településfejlesztési koncepciójának és Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata.

3.3./        Köztemető és zöldterületek karbantartása.

3.4./        Ingatlanvásárlás kezdeményezése.

3.5./        Papkeszi Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése. I. forduló

3.6./        Papkeszi Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséhez kapcsolódó bevételek és kiadások középtávú tervezése.

4./           Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról. (2019. év.)

5./           Polgármester 2020. évi szabadsága.

6./           Művelődési házak bérbevételének díja.

7./           Németh György Arnold vételi szándék bejelentése a Papkeszii 701. hrsz-ú ingatlanra.

8./           Központi háziorvosi ügyelet ellátása.

Előterjesztő:       Ráczkevi Lajos                 polgármester

Papkeszi, 2020. január 24.

Ráczkevi Lajos
polgármester

Az egyes napirendekhez kapcsolódó előterjesztésekhez
letölthetőek innen!

Ugrás a lap tetejére