Ülések

A Képviselő-testület üléseinek időpontját valamint az egyes ülések napirendi pontjait félévekre bontott munkatervben rögzíti.

A Képviselő-testület 2015. év I. féléves munkaterve PDF formátumban ITT elérhető!

Az alábbiakban minden esetben a soron következő ülés meghívóját olvashatja és az egyes napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket érheti el az érdeklődő!


Meghívó

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. augusztus 28-án (szerdán) 17.00 órai kezdettel

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza tanácsterme.

Napirendi javaslat

 1. Beszámoló Papkeszi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

 2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.

 3. Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról. (2019. I. félév)

 4. Az Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosítása.

 5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 16/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása.

 6. Az ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése (33. sorszámú Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya, Ősi ivóvízellátó víziközmű-rendszer)

 7. A szennyvízelvezetésre és tisztításra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése (53. sorszámú Berhida szennyvízelvezető és tisztító víziközmű-rendszer)

 8. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása – II. kör.

 9. A Magyar Falu Program keretében megjelent pályázatok benyújtása.

 10. Papkeszi 704. hrsz-ú ingatlan értékesítése.

 11. Képviselő-, illetve polgármester jelöltek részére bemutatkozási lehetőség biztosítása a Papkeszi Hírlapban.

Előterjesztő: Ráczkevi Lajos polgármester

 1. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.

Előterjesztő: dr. Takács László jegyző

Papkeszi, 2019. augusztus 21.

Ráczkevi Lajos
polgármester

Az egyes napirendekhez kapcsolódó előterjesztésekhez
letölthetőek innen!

Ugrás a lap tetejére