Ülések

A Képviselő-testület üléseinek időpontját valamint az egyes ülések napirendi pontjait félévekre bontott munkatervben rögzíti.

A Képviselő-testület 2015. év I. féléves munkaterve PDF formátumban ITT elérhető!

Az alábbiakban minden esetben a soron következő ülés meghívóját olvashatja és az egyes napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket érheti el az érdeklődő!


Papkeszi Községi Önkormányzat

Polgármesterétől

8183 Papkeszi, Fő u. 42.

Telefon./Fax: 88/588-650

Meghívó

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. augusztus 29-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:            Községháza tanácsterme.

Napirendi javaslat

 1. A Papkeszi „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda éves beszámolója (2017/2018. nevelési év).
 2. Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról. (2018. I. félév)
 3. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.
 4. A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása.
 5. Belső ellenőri jelentés a 2018. évi költségvetés tervezés folyamatának és dokumentálási rendjének ellenőrzéséről.
 6. A 2016. évi beszámoló MÁK utóellenőrzési jelentése.
 7. Házi beemelők villamos energia ellátása.
 8. Vagyonértékelési megállapodás (ivóvíz rendszer)
 9. Vagyonértékelési megállapodás (szennyvíz rendszer)
 10. Papkeszi község vízkár-elhárítási terv készítése.
 11. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése.
 12. Idősek napja megrendezése
 13. Emléktábla állítás kezdeményezése Rosos István volt alispán emlékére.
 14. Colori könyvtár megszüntetésére tett javaslat.
 15. József Attila utca 9-10. ingatlanok szennyvíz bekötésének biztosítása.
 16. Berhida, Vilonya, Papkeszi területi ellátási kötelezettséggel bíró vegyes fogászati körzet helyettesítéssel történő ellátása.
 17. LEADER-pályázat keretében megvalósítandó művelődési ház vizesblokk felújítása.

Előterjesztő:      Ráczkevi Lajos               polgármester 

Papkeszi, 2018. augusztus 24.

Az egyes napirendekhez kapcsolódó előterjesztésekhez
letölthetőek innen!

Ugrás a lap tetejére