Ülések

A Képviselő-testület üléseinek időpontját valamint az egyes ülések napirendi pontjait félévekre bontott munkatervben rögzíti.

A Képviselő-testület 2020. év I. félévi munkaterve PDF formátumban ITT elérhető!

Az alábbiakban minden esetben a soron következő ülés meghívóját olvashatja és az egyes napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket érheti el az érdeklődő!

Meghívó

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. december 15-én (szerdán) 17 órai kezdettel

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Papkeszi Községháza Tanácsterme (8183 Papkeszi, Fő u. 42.)

Napirendi javaslat

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről

2./ Papkeszi Község Önkormányzata 2022. évi I. félévi munkaterve

3./ Papkeszi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályairól szóló rendelet módosítása

4/ Tájékoztatás a Magyar Államkincstár ellenőrzéséről

5./ Belső ellenőrzési jelentésről tájékoztatás

6./ „Bakaház” ivóvíz és csatorna bekötésére beérkezett árajánlatokról döntés

7./ Papkeszi-Colorchémia lakótelepen 700 hrsz-ú ingatlanon közvilágítás kivitelezésére beérkezett árajánlatokról döntés

8./ Gyalogátkelőhelyek és buszöblök újra tervezésére beérkezett árajánlatokról döntés

9./ Aktuális ügyek

Előterjesztő: Ráczkevi Lajos polgármester

Papkeszi, 2021.december 8.

Ráczkevi Lajos
polgármester

Az egyes napirendekhez kapcsolódó előterjesztésekhez
letölthetőek innen!

Ugrás a lap tetejére