Képviselők

RL

Ráczkevi Lajos, polgármester

Telefon: +36-30/5267134

Email: polgarmester.ph(kukac)invitel.hu

Születésem óta (1964) Papkeszin élek. Általános iskolai tanulmányaimat a papkeszi iskolában végeztem, amire a mai napig hálásan gondolok. A veszprémi Kállai Éva Gimnáziumban érettségiztem, majd irányítástechnikai műszerész szakképzettséget szereztem Balatonfűzfőn. Tanulmányaim befejezését követően a Nitrokémia VI. számú gyáregységében dolgoztam 1992-ig. Közben elvégeztem a vendéglátó üzletvezető, később a kereskedelmi üzletvezető OKJ-s képzéseket, ezen végzettségeimet saját vállalkozásom beindításakor  hasznosítottam. A Nyugat-magyarországi Egyetem pápai kihelyezett tagozatán 2013. januárjában szereztem meg szociálpedagógus BA diplomámat. Az itt elsajátított ismeretek nagyban segítik a hozzám fordulók szociális eredetű gondjainak megoldását. Presbiterkén segítem a református gyülekezet munkáját. A település lakossága a 2008. májusában megtartott időközi választáson szavazott először bizalmat, és választott meg a település polgármesterének. A 2010. és a 2014. évi választásokon ismét bizalmat kaptam, mely megtisztelő számomra. Az előttünk álló öt évben szeretném a megkezdett munkát folytatni, legjobb tudásom szerint Papkeszi fejlődése érdekében dolgozni.

Czotter Csaba Lászlóné, képviselő

Czotter Csaba Lászlóné, képviselő

Telefon: +36-30/7293393

Email:

Czotter Csaba Lászlóné Czipp Rózsa vagyok, 1960. június 5-én születtem Papkeszin. 1974-tól a colori óvodában, majd 1976-tól a megépült Papkeszi óvodában dolgozom dajkaként. Elvégeztem a dajkaképzőt, hogy gyarapítsam szakmai tudásomat a gyermeknevelés terén. Mindig lelkiismeretesen, a legjobb tudásom szerint végeztem a munkámat. Nagyon szeretem a gyerekeket, és úgy érzem, hogy ők is engem. Az elmúlt negyven évben – munkám kapcsán is – kapcsolatba kerültem településünk szinte minden lakójával. A falu életében, közösségi eseményein, rendezvényein évek óta aktívan részt veszek. Képviselőként legjobb tudásom szerint, településünk érdekeit képviselve szeretnék tevékenykedni az előttünk álló 5 évben.

Györkös Tamás, képviselő

Györkös Tamás, képviselő

Telefon: +36-30/902-4548

Email: gyorkos.tamas(kukac)papkeszi.hu

Györkös Tamás vagyok, 1971-ben születtem, gyermekkorom óta Papkeszi-Colorchemia lakótelepen élek. Nős, egy gyermek édesapja. Villanyszerelőként végeztem, majd munka és család mellett tanultam tovább. Felsőfokú képesítést a győri Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki Karán szereztem. 1992-től a Nicolor Zrt-nél dolgozom Politikai pártnak nem vagyok tagja. 1992-től, az akkori fiatalokkal együtt kezdtük el a colori Ifjúsági Klub alapjait építeni. Társadalmi munkában végeztük a fittnes terem kialakítását és a kultúrotthon felújítását.

Horváth Annamária, képviselő

Horváth Annamária, képviselő

Telefon: +36-20/3828226

Email:

Horváth Annamária vagyok, 1984-ben születtem Veszprémben. Születésem óta Papkeszin élek. Alapfokú tanulmányaimat a helyi  Általános Iskolában végeztem. 2002-ben érettségiztem Várpalotán, majd ezt követően ugyanitt egy kétéves technikumot is elvégeztem.  Megkedvelve a tanulást, Székesfehérváron Irodavezető és Újságíró végzettséget szereztem, majd 2010-ben, Veszprémben a Pannon Egyetem Bölcsészkarán Alapszakos bölcsészként végeztem. Tanulmányaimat  2013. júniusában Győrben a Széchenyi István Egyetemen, mint Jogi asszisztens fejeztem be. A helyi közéletben hosszú évek óta aktívan részt veszek, a Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoportnak megalakulásától oszlopos tagja vagyok. Fontos számomra a kommunikáció, szeretek új embereket megismerni. Jelenleg a Bocskai István Református Általános Iskolában, mint iskolatitkár dolgozom.

Pethő-Pataki Szilvia, képviselő

Pethő-Pataki Szilvia, képviselő

Telefon: +36-30/319-0404

Email: patakisziszka(kukac)gmail.com

Pethő-Pataki Szilvia vagyok, 1987-ben születtem. Papkeszi lakos vagyok, ezen belül is a Colorchemia lakótelepen élek családommal. Remek példákat látva magam előtt – anyósom negyven évig tanított a helyi általános iskolában, nagymamán képviselő, majd alpolgármester volt a községben – igyekszem a legjobb tudásom szerint képviselni a lakosságot. A képviselő-testületben a Vagyonnyilatkozati Bizottság elnökének választottak, valamint a Colorchemia Településrészi Önkormányzati Testület tagjai közé is bekerültem. Lelkiismeretes munkát szeretnék és fogok is végezni, mellyel remélem, megszolgálom a belém vetett bizalmat. Kérdéseikkel, kéréseikkel kérem, forduljanak hozzám bizalommal.

Simon-Jójárt Sándor János, képviselő

Simon-Jójárt Sándor János, képviselő

Telefon: +36-20/3800051

Email: sjsj(kukac)papkeszi.hu

Simon-Jójárt Sándor János vagyok, Szegeden 1949. március 15-én születtem. Általános- és középiskolai tanulmányaimat itt végeztem. A Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán helikoptervezetői szakán, Biskek-ben, a mostani Kirgízia fővárosában diplomáztam. 1972-ben Szentkirályszabadja repülőtérre kerültem első repülő tiszti beosztásomba. Egyetemi tanulmányaimat a Budapesti Zrínyi Miklós Katonai Akadémián folytattam és szereztem repülő-parancsnoki szakon felsőfokú képesítést. Először harci-helikopter századparancsnoki, ezredparancsnok-helyettesi, majd nyugdíjazásomig, mint aktív repülő, „Aranykoszorús I. osztályú pilóta” ezredparancsnoki beosztást láttam el. Számos katonai és polgári kitüntetés tulajdonosa vagyok. 1992-ben, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje kitüntetéssel ismerték el munkámat. A közigazgatásban, az önkormányzati munkában 25 éve veszek részt kisebb megszakításokkal, a mai napig. 1990. évtől 1994. évig Veszprém Megyei Jogú Város önálló választókerületében lettem önkormányzati képviselő, a Gazdasági Bizottság tagja. 2008. évtől Papkeszin élek és veszek részt a helyi közigazgatási munkában, a közösség formálásában. Először a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kültagjaként, majd 2010. évtől ennek a bizottságnak, mint megválasztott képviselő, az elnökeként tevékenykedtem. 2014. október 12-én az Önök bizalmából ismét megválasztásra kerültem, a fenti bizottságban elnökként végzem a munkámat, a következő öt évben.

Ugrás a lap tetejére