Képviselők

RL

Ráczkevi Lajos, polgármester

 

Telefon: +36-30/5267134

Email: polgarmester.ph(kukac)invitel.hu

Születésem óta (1964) Papkeszin élek. Általános iskolai tanulmányaimat a papkeszi iskolában végeztem, amire a mai napig hálásan gondolok. A veszprémi Kállai Éva Gimnáziumban érettségiztem, majd irányítástechnikai műszerész szakképzettséget szereztem Balatonfűzfőn. Tanulmányaim befejezését követően a Nitrokémia VI. számú gyáregységében dolgoztam 1992-ig. Közben elvégeztem a vendéglátó üzletvezető, később a kereskedelmi üzletvezető OKJ-s képzéseket, ezen végzettségeimet saját vállalkozásom beindításakor  hasznosítottam. A Nyugat-magyarországi Egyetem pápai kihelyezett tagozatán 2013. januárjában szereztem meg szociálpedagógus BA diplomámat. Az itt elsajátított ismeretek nagyban segítik a hozzám fordulók szociális eredetű gondjainak megoldását. Presbiterkén segítem a református gyülekezet munkáját. A település lakossága a 2008. májusában megtartott időközi választáson szavazott először bizalmat, és választott meg a település polgármesterének. A 2010. és a 2014. évi választásokon ismét bizalmat kaptam, mely megtisztelő számomra. Az előttünk álló öt évben szeretném a megkezdett munkát folytatni, legjobb tudásom szerint Papkeszi fejlődése érdekében dolgozni.

Takács Tibor, alpolgármester

Takács Tibor, alpolgármester

 

Telefon: +36-20/221-0971

Email: takacs.tibor(kukac)papkeszi.hu

1972-ben születtem Veszprémben, születésem óta a település lakója vagyok, élettársammal, és 14 éves fiammal a Vasút utcában lakom. Az általános iskolát Papkeszin, a 3 éves szakmunkásképzőt Várpalotán végeztem el. 1 év katonai szolgálat után, 1991. óta Fűzfőgyártelepen dolgozom, folyamatos 3 műszakos munkarendbe. 2009-ben kerültem a képviselő-testületbe, ahol a 2014-es választásokig a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság aktív tagja voltam. A munkarendem sem gátol meg abban, hogy részt vegyek a falu közéletében, kultúrájában, rendezvényein. Mindent elkövetek, hogy becsületesen helytálljak a rám bízott feladatok maximális ellátásában. 2014-es választásokat követően a testület alpolgármesterré választott. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy képviselhetem a lakosságot, öregbíthetem Papkeszi jó hírnevét, illetve munkámmal segíthetem a falu jövőjének építését. Igyekszem méltóképpen helytállni a község öregjei és fiataljai előtt, és mindenkor, a lakosság véleményét szem előtt tartva, jó döntéseket hozni. Az Önök visszajelzéseiből tudom, hogy jó úton haladunk afelé, hogy Papkeszi egy megbecsült, szerethető, nyugodt, község legyen.

Czotter Csaba Lászlóné, képviselő

Czotter Csaba Lászlóné, képviselő

 

Telefon: +36-30/7293393

Email:

Czotter Csaba Lászlóné Czipp Rózsa vagyok, 1960. június 5-én születtem Papkeszin. 1974-tól a colori óvodában, majd 1976-tól a megépült Papkeszi óvodában dolgozom dajkaként. Elvégeztem a dajkaképzőt, hogy gyarapítsam szakmai tudásomat a gyermeknevelés terén. Mindig lelkiismeretesen, a legjobb tudásom szerint végeztem a munkámat. Nagyon szeretem a gyerekeket, és úgy érzem, hogy ők is engem. Az elmúlt negyven évben – munkám kapcsán is – kapcsolatba kerültem településünk szinte minden lakójával. A falu életében, közösségi eseményein, rendezvényein évek óta aktívan részt veszek. Képviselőként legjobb tudásom szerint, településünk érdekeit képviselve szeretnék tevékenykedni az előttünk álló 5 évben.

Györkös Tamás, képviselő

Györkös Tamás, képviselő

 

Telefon: +36-30/902-4548

Email: gyorkos.tamas(kukac)papkeszi.hu

Györkös Tamás vagyok, 1971-ben születtem, gyermekkorom óta Papkeszi-Colorchemia lakótelepen élek. Nős, egy gyermek édesapja. Villanyszerelőként végeztem, majd munka és család mellett tanultam tovább. Felsőfokú képesítést a győri Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki Karán szereztem. 1992-től a Nicolor Zrt-nél dolgozom Politikai pártnak nem vagyok tagja. 1992-től, az akkori fiatalokkal együtt kezdtük el a colori Ifjúsági Klub alapjait építeni. Társadalmi munkában végeztük a fittnes terem kialakítását és a kultúrotthon felújítását.

Horváth Annamária, képviselő

Horváth Annamária, képviselő

 

Telefon: +36-20/3828226

Email:

Horváth Annamária vagyok, 1984-ben születtem Veszprémben. Születésem óta Papkeszin élek. Alapfokú tanulmányaimat a helyi  Általános Iskolában végeztem. 2002-ben érettségiztem Várpalotán, majd ezt követően ugyanitt egy kétéves technikumot is elvégeztem.  Megkedvelve a tanulást, Székesfehérváron Irodavezető és Újságíró végzettséget szereztem, majd 2010-ben, Veszprémben a Pannon Egyetem Bölcsészkarán Alapszakos bölcsészként végeztem. Tanulmányaimat  2013. júniusában Győrben a Széchenyi István Egyetemen, mint Jogi asszisztens fejeztem be. A helyi közéletben hosszú évek óta aktívan részt veszek, a Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoportnak megalakulásától oszlopos tagja vagyok. Fontos számomra a kommunikáció, szeretek új embereket megismerni. Jelenleg a Bocskai István Református Általános Iskolában, mint iskolatitkár dolgozom.

Pethő-Pataki Szilvia, képviselő

Pethő-Pataki Szilvia, képviselő

 

Telefon: +36-30/319-0404

Email: patakisziszka(kukac)gmail.com

Pethő-Pataki Szilvia vagyok, 1987-ben születtem. Papkeszi lakos vagyok, ezen belül is a Colorchemia lakótelepen élek családommal. Remek példákat látva magam előtt – anyósom negyven évig tanított a helyi általános iskolában, nagymamán képviselő, majd alpolgármester volt a községben – igyekszem a legjobb tudásom szerint képviselni a lakosságot. A képviselő-testületben a Vagyonnyilatkozati Bizottság elnökének választottak, valamint a Colorchemia Településrészi Önkormányzati Testület tagjai közé is bekerültem. Lelkiismeretes munkát szeretnék és fogok is végezni, mellyel remélem, megszolgálom a belém vetett bizalmat. Kérdéseikkel, kéréseikkel kérem, forduljanak hozzám bizalommal.

Simon-Jójárt Sándor János, képviselő

Simon-Jójárt Sándor János, képviselő

 

Telefon: +36-20/3800051

Email: sjsj(kukac)papkeszi.hu

Simon-Jójárt Sándor János vagyok, Szegeden 1949. március 15-én születtem. Általános- és középiskolai tanulmányaimat itt végeztem. A Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán helikoptervezetői szakán, Biskek-ben, a mostani Kirgízia fővárosában diplomáztam. 1972-ben Szentkirályszabadja repülőtérre kerültem első repülő tiszti beosztásomba. Egyetemi tanulmányaimat a Budapesti Zrínyi Miklós Katonai Akadémián folytattam és szereztem repülő-parancsnoki szakon felsőfokú képesítést. Először harci-helikopter századparancsnoki, ezredparancsnok-helyettesi, majd nyugdíjazásomig, mint aktív repülő, „Aranykoszorús I. osztályú pilóta” ezredparancsnoki beosztást láttam el. Számos katonai és polgári kitüntetés tulajdonosa vagyok. 1992-ben, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje kitüntetéssel ismerték el munkámat. A közigazgatásban, az önkormányzati munkában 25 éve veszek részt kisebb megszakításokkal, a mai napig. 1990. évtől 1994. évig Veszprém Megyei Jogú Város önálló választókerületében lettem önkormányzati képviselő, a Gazdasági Bizottság tagja. 2008. évtől Papkeszin élek és veszek részt a helyi közigazgatási munkában, a közösség formálásában. Először a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kültagjaként, majd 2010. évtől ennek a bizottságnak, mint megválasztott képviselő, az elnökeként tevékenykedtem. 2014. október 12-én az Önök bizalmából ismét megválasztásra kerültem, a fenti bizottságban elnökként végzem a munkámat, a következő öt évben.

Ugrás a lap tetejére