Pályázat

Beadási határidő:
2022. március 31.


Pályázati űrlap

Papkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 5/2015. (IV. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint az Önkormányzat pénzeszközt – támogatást – adhat át azon természetes személyek, illetve az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek részére, akik a Pályázati űrlapon érvényes pályázatot nyújtottak be és a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek.

Fontos tudnivalók:

  1. A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott cél(ok)ra használható fel.
  2. A település érdekében végzett tevékenység a támogatás odaítélésénél előnyt élvez.
  3. Reprezentációs célokra támogatás nem nyújtható!
  4. A támogatás felhasználását az Önkormányzat jogosult ellenőrizni.
  5. Amennyiben támogatott a támogatási szerződésben foglaltakat, illetve az önkormányzati rendeletben foglaltakat megszegi, az önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből 2 évre kizárható!

A pályázatokat Papkeszi Község Polgármesterének címezve

(8183 Papkeszi, Fő utca 42.) lehet benyújtani 2022. március 31-éig.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

Papkeszi, 2022. március 10.

Ráczkevi Lajos
polgármester