Tájékoztató

a kijárási korlátozás megszűnéséről, a PAPKESZI településen alkalmazandó szabályokról.

Tisztelt Papkeszi lakosok!

A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak szerint – Budapest és Pest megye területén kívül – a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott kijárási korlátozás 2020. május 4-én megszűnt, azonban a mindennapi életet befolyásoló szabályokat kerültek bevezetésre:

 • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani.
 • Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
 • Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
 • Vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos!
 • A 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat továbbra is 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja, ezen időpontban 65 év alatti személyek az üzletekben – az ott dolgozókon kívül – nem tartózkodhatnak!
 • Augusztus 15. napjáig rendezvények nem tarthatók! Ettől a korlátozástól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható.

Településünkön

 • a háziorvos, a védőnői szolgálat, a fiókgyógyszertár látogatásának eljárásrendjében változás nincs.
 • a művelődési házak továbbra sem látogathatóak.
 • a játszóterek, közösségi parkok május 8-ától látogathatóak. Eddig az időpontig a kültéri játékok, padok, kiülők fertőtlenítését elvégezzük, de a központi intézkedésekkel elrendelt enyhítés ellenére kérem, hogy a közterületeken is tanúsítsanak felelős magatartást! Tartsák be, és gyermekeikkel is tartassák be, az alapvető higiéniai szabályokat, a védőtávolságot, hiszen mindannyiunk közös érdeke a járványveszély elhárítása!
 • ügyeleti rendszerben nyitva van a „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda. A gyermekek fogadása kiscsoportban – max. 5 fő csoportonként – lehetséges.
 • A BKÖH Papkeszi Kirendeltségén a személyes ügyfélfogadás továbbra is szünetel. Személyes ügyintézésre csak kiemelten fontos, halaszthatatlan esetekben – előzetes időpont egyeztetés alapján – biztosítunk lehetőséget. Kérjük, hogy személyes ügyintézés esetén szíveskedjenek maszkot viselni!

A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet kiegészítésében foglaltak alapján az elrendeltveszélyhelyzet miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültPapkeszi lakóhelyű és életvitelszerűen a településen élő személy(ek) részére települési támogatás állapítható meg. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező munkaviszonya a veszélyhelyzet miatt kialakult gazdasági nehézségek következtében megszűnt, vagy 12 év alatti gyermeke(i) gondozása céljából – a nevelési és oktatási intézményekben elrendelt intézménylátogatási tilalom ideje alatt – munkát végezni nem tud és ezért jövedelme csökkent.

Az elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt a Képviselő-testület, részönkormányzati testület, bizottság nem ülésezhet. Több képviselő és bizottsági tag ajánlotta fel tiszteletdíját a veszélyhelyzet miatt felmerült kiadások, többletköltségek fedezete céljára. Györkös Tamás alpolgármester 3 havi tiszteletdíját (240 e. Ft), Czotter Csaba Lászlóné, Humpók Ferencné, Simon-Jójárt Sándor János képviselők 3-3 havi tiszteletdíját (120 e. Ft/fő), Pethő-Pataki Szilvia képviselő 3 havi bizottság elnöke tisztsége miatt járó 3 havi tiszteletdíját (60 e. Ft), továbbá Horváth Ádámné PTKB kültag 9 havi tiszteletdíját (180 e. Ft) ajánlotta fel. A lemondott tiszteletdíjak és járulékaik összege mindösszesen 972.300 Ft, ami számításaink szerint a védekezés miatti többletköltségek finanszírozásához fedezetet nyújt.

A polgármester illetményéről nem mondhat le, így más módon járultam hozzá a védekezéshez. A Polgárőrség gépjárműfenntartásához 90 e. Ft összegben üzemanyagkártya vásárlásával és 10 e. Ft számlájukra történő utalással járultam hozzá. A tulajdonomat képező Renault Traffic gépjárművet a veszélyhelyzet ideje alatt védekezéssel összefüggő feladatok ellátásra biztosítom, annak minden fenntartási költségét fedezem.

A Depónia Nonprofit Kft. a járványügyi helyzet miatt felfüggesztett lomtalanításokat 2020. május 18-tól ismét folytatja. A lomtalanítással kapcsolatos információk a https://www.deponia.hu/lomtalanitas

honlapon megtalálhatók. További információk és jelentkezés az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +36-22/507-419 (4-es gomb), e-mail: ugyfel@deponia.hu

Ha megtehetik, maradjanak otthon! Ha erre nincs lehetőségük, a szabályokat szíveskedjenek betartani és a védőtávolság megtartására minden szociális érintkezés alkalmával fokozottan ügyeljenek!

Kérjük, hogy továbbra is vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra!

Papkeszi, 2020. május 6.

Tisztelettel:


Ráczkevi Lajos
polgármester
06-30-5267134