Almenü

Oktatás, nevelés

Óvodai nevelés

Papkeszi Balatonfűzfő Város Önkormányzatával intézményfenntartó társulás keretében működteti a Szivárvány Óvoda és Bölcsődét, amelynek tagintézménye a “Vadrózsa” Napköziotthonos Óvoda.

A tagóvoda alapfeladat: a 3-6-7 éves gyermekek óvodai nevelése.

Nagy udvar veszi körül. Két vegyes csoporttal működik. Az átlagos csoportlétszám 30 fő. Óvodásaink Papkesziről, és Colorchémia lakótelepről járnak.
Négy szakképzett óvónő dolgozik intézményünkben, munkájukat két dajka segíti.

Intézmény felszereltsége:

Intézményünk felszereltsége jó. A játékkészlet bő és változatos. Fejlesztő társas-, kirakó-, építő- és szerepjátékhoz alkalmas eszközök várják a gyermekeket
A mozgáshoz, tornához változatos tornaeszközök állnak a gyermekek rendelkezésére (egyensúlylap, kígyókorong, tornakarika, tornabot, különböző méretű labdák, Greiswald készlet).
Van tévé, videó, magnó, számítógép.
A kézügyesség fejlesztéséhez is változatos eszközöket, anyagokat biztosítunk: festék, olló, rajzlap, színes ceruza, zsírkréta, gyurma, lisztgyurma, textil, száraz virág, termések.
Az óvoda udvara szép zöld környezetet nyújt a gyermekek részére, ahol pályázaton nyert esztétikus fajátékok, fa asztalok, padok, homokozó nyújtanak játéklehetőséget.

A fejlesztéshez szükséges anyagi hátteret az önkormányzatok biztosítják az intézményi költségvetésben. Ugyanakkor biztosítanak önrészt a pályázati lehetőségek kihasználására.

Óvoda működése:

Az óvodában a nevelőmunka Helyi nevelési program alapján történik.
Óvodánk nevelőtestülete elkötelezte magát arra, hogy a családdal szorosan együttműködve, a természet közelségét, a vidéki élet jellegzetességeit és hagyományait segítségül híva, valósítsa meg a gyermekek személyiségének harmonikus fejlesztését.
Nevelési felfogásunkban a gyermek legfontosabb tevékenysége a játék, ebbe ágyazódnak be az egyéb tevékenységek, melyek közül legfontosabbnak tartjuk a külső világ tevékeny megismerését, a természettel való kapcsolatot.
A sokszínű tevékenység által gazdagítjuk a gyermek nyelvi kifejező képességét, fejlesztjük értelmét és gondolatvilágát, megtanul beilleszkedni a közösségbe, megismeri a viselkedés alapvető szabályait, becsüli és óvja környezetét.
Valljuk, hogy a nyugodt, derűs, szeretetteljes, családias légkörben felnövő gyermekből kiegyensúlyozott, másokat megértő és tisztelő, nyitott, segítőkész, aktív és kreatív ember válik.
Nagycsoportosaink úszásoktatáson vesznek részt, kétszer 10 órában a közeli balatonfűzfői uszodában.
Heti két alkalommal logopédus foglalkozik a beszédhibás gyermekekkel.
Az óvoda nyitott a szülők számára. Kapcsolattartási formáink: szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap, ünnepélyek.

Az ünnepek adják az óvodai élet varázsát. Ha kultúránk értékeinek tudatos megismerésével, felhasználásával, továbbéltetésével életünket színesebbé tesszük, mi magunk gazdagabbak, értékesebbek leszünk.

Ünnepeinket öt csoportba soroltuk:

  • néphagyományokhoz, népszokásokhoz kapcsolódó ünnepek,
  • nemzeti ünnepek,,
  • az óvodai élet hagyományos ünnepei,
  • helyi szokásokhoz kapcsolódó ünnepek,
  • időszakos ünnepek.

Kirándulni visszük a gyermekeket, előadóművészeket hívunk meg, részt veszünk a falu rendezvényein.
A Szülői Munkaközösséggel közösen bálokat szervezünk: Szüreti bál, Farsangi bál, melyek bevételéből az óvodai játékkészletet bővítjük.
Főzőkonyhával rendelkezünk, ami szerencsés abból a szempontból, hogy a gyermekeknek változatos, ízletes, koruknak megfelelő étrendet tudunk biztosítani.
Óvodánk Minőségirányítási programjának célja biztosítani a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat, a helyi programban megfogalmazott célok, feladatok eredményes, magas szintű megvalósítását.
Óvodánk elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben törekszik kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintő kihívásokhoz. Elsősorban a gyermekek igényeinek kíván megfelelni és érdekeiket szolgálni. Az általános fejlesztésen túl fontosnak tartjuk, hogy egyénre szabottan neveljünk, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására.

Ugrás a lap tetejére